SODININKAI RAGINAMI SUSKUBTI IŠSIPIRKTI ŽEMĖS SKLYPUS

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) kviečia asmenis, kuriems sodininkų bendrijose buvo skirti žemės sklypai, arba jų teisių paveldėtojus suskubti išsipirkti neprivatizuotus mėgėjų sodo žemės sklypus, nes jie gali būti parduoti kitiems asmenims aukciono būdu.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į NŽT arba jos teritorinius skyrius

DĖMESIO APLEISTI SKLYPAI !!!

DĖMESIO, VISIEMS ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS taikomas pagrindinis reikalavimas, KURIS įpareigoja pievas ir neprižiūrimus sklypus ( sodo sklypus, daržiukus, vejas ir žolynus esančius privačioje valdoje nušienauti ne mažiau kaip du kartus per metus . Ne mažiau kaip vieną kartą - iki liepos 1 dienos ir ne mažiau kaip vieną kartą nuo liepos 2 dienos iki rugpjūčio 31 dienos. (2016 m. birželio 3 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-345). Klaipėdos r., savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius fiksuoja nenaudojamus, apleistus, prišiukšlintus, statybinėmis medžiagomis ar pastatų griuvėsiais užleistus žemės sklypus. Jie bus įtraukiami į NE PAGAL PASKIRTĮ NAUDOJAMŲ žemės sklypų sąrašą. Laiku nesutvarkytų teritorijų savininkai sulauks sankcijų jiems bus pritaikytas padidintas 4 procentų žemės mokesčio ar žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifas. NELAUKITE SANKCIJŲ, NUSIŠIENAUKITE JUMS PRIKLAUSANČIUS ŽEMĖS SKLYPUS!

DĖMĖSIO geodeziniai matavimai...

Raginame visus pasidaryti savo sklypų geodezinius matavimus nes.
Padarius matavimus bus aiškios sklypo bei gatvės ribos ir nebekils dėl to ginčų. Bus galima, žinant  ribas, lengvai ir greitai išspręsti visus nesutarimus.
Atlikus geodezinius matavimus privaloma pašalti viską kas yra ne jūsų sklypo ribose: tvora, krūmai, gyvatvorė ir pan.

Didelių gabaritų atliekos

SB Vaiteliai atliekų tvarkymo aikštelėje DRAUDŽIAMA mesti: statybos atliekas, baldus, elektros prietaisus, žaliąsias atliekas, padangas, šiferį, karštus pelenus, tekstilę, bitumą, čiužinius, kilimus, dažus, tepalus ir pan. Prie komunalinių atliekų konteinerių SB Vaiteliai teritorijoje, palikus netinkamas atliekas, filmuota medžiaga bus perduota atitinkamoms institucijoms. Gresianti bauda gali siekti iki 590 Eur.

Tinkamai tvarkyti atliekas galime šiais būdais:
  • Naudotos padangos 5vnt. per metus nuo vieno nekilnojamo turto vieneto, statybinės bei griovimo atliekos, baldai, medienos atliekos (lentos ir pan.), tekstilės atliekos, nepavojingos elektros, elektroninė įranga, žaliosios atliekos (žolė, lapai, šakos, krūmai ir obuoliai) priimamos NEMOKAMAI TIK Vėžaičių didelių gabaritų aikštelėje adresu: Ąžuolo g. 54, 96159 Vėžaičiai tel.+370 655 42560. Google Maps
  • Šiferis, bitumas ir pan. priimamas už papildomą mokestį Dumpių sąvartyne adresu: Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. sav. Google Maps

NAUJŲ SKLYPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI !!!

Nauji sklypų savininkai po sklypo įsigijimo sandorio privalo pateikti dokumentus SB Vaiteliai valdybos pirmininkui, NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠĄ, el.p. sbvaiteliai@gmail.com arba susisiekti tel. 8-600-73513 ir sutarti vietą bei laiką kaip minėtus dokumentus perduoti.

SB „Vaiteliai“ narių dėmesiui

SB "Vaiteliai" narių susirinkimas įvyks 2024 m. balandžio 21 d. 17:00 val. SB „Vaiteliai“ teritorijoje prie būstinės, Saulučių g. 4., Vaitelių k., Klaipėdos r. Registracija prasidės 16:30 val. 
Pirmam susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas įvyks 2024 m. liepos 18 d. 18:00 val. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos salėje, Paryžiaus Komunos g. 16A, Klaipėda. Registracija prasidės 17:30 val. Susirinkimo dalyviai su savimi privalo turėti asmens dokumentą su nuotrauka.
Susipažinti su siūlomų sprendimų projektais galima pas pirmininką suderinus laiką ir vietą.
Balsuoti iš anksto galima pas pirmininką suderinus laiką ir vietą, siųsti registruotu paštu adresu: Braškių g. 27, Vaitelių k., Klaipėdos r. arba siunčiant el.p. sbvaiteliai@gmail.com balsavimo biuletenį pasirašius elektroninių parašu.

Susirinkimo darbotvarkė:
  1. 2023 m. valdybos ataskaitos tvirtinimas.
  2. 2023 m. finansinės ataskaitos tvirtinimas.
  3. 2025 m. sąmatos tvirtinimas.
  4. 2025 m. mokesčių sodininkams tvirtinimas.
  5. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
  6. Revizijos komisijos bei jos pirmininko rinkimai
  7. SB Vaiteliai visų gatvių remonto ir priežiūros bei kanalų priežiūros tvarkos patvirtinimas.


SB "Vaiteliai" valdyba
Skelbimo data: 2024-04-05 d.

SB Vaiteliai ŠAKŲ AIKŠTELĖ !!!

Orientyras Lelijų al. ties Lelijų 3-osios g.

Šakų-medienos tvarkymo aikštelėje:
* GALIMA mesti: šakas, medžius ir krūmus be šaknų.
* DRAUDŽIAMA mesti: baldus, lentas, šaknis, lapus, žolę ir kitas atliekas

Šakų-medienos tvarkymo aikštelėje, palikus netinkamas atliekas, filmuota medžiaga bus perduota atitinkamoms institucijoms. Gresianti bauda gali siekti iki 590 Eur.