Sodininkų bendrija Vaiteliai
  į pradžią turinys susisiekite  
2 % PM dalies parama

Prašymas pervesti iki 2 proc. PM sumos paramą

 

Gerbiamieji S/B “Vaiteliai” sodininkai

 

Vadovaudamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012-03-02 raštu Nr. (18.16-31-1)-R-2096, informuojame, jog esama pasikeitimų  2 procentų pajamų mokesčio dalies paramos skyrimo tvarkoje.

Pristatome tuos pasikeitimus, kurie yra aktualūs ir mums, kaip potencialiems paramos gavėjams, ir Jums, galintiems tą paramą teikti.

1. Naujos redakcijos prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį FR0512 forma 02 versija (pridedama).

2. Esminės naujovės:

2.1. paramos teikėjas užpildytą prašymą turi pateikti pats (iš įstaigų ir organizacijų, kurioms ta parama skiriama, užpildyti paramos teikėjų prašymai  nebus priimami);

2.2. asmuo, norintis skirti paramą pasirinktam paramos gavėjui, FR0512 formą dėl paramos skyrimo VMI gali pateikti šiais būdais:

2.2.1. elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);

2.2.1.1. prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;

2.2.1.2. prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams;

2.2.2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

2.2.3. atsiųsti paštu.

2.3. kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję, pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai);

2.4. paramos teikėjas turi teisę pakeisti sprendimą dėl paramos laikotarpio ar paramos gavėjo; tuo tikslu pateikiama patikslinta  FR0512 forma 02 versija (pridedama).

3. Informacija ir konsultacijos:

3.1. VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882;

3.2. interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

Sodininkų bendrijos „Vaiteliai“ sąskaita, į kurią galima pervesti iki 2 proc. pajamų mokesčio paramą

 

Pavadinimas: Sodininkų bendrija “Vaiteliai”

Adresas: Vaitelių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.

Kodas: 163684979

Bankas: DNB bankas

Banko kodas: 40100

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT084010042300090913

 

S/B “Vaiteliai” valdyba